Om skrivandets mysterium

Det var som om tid och rum försvann, när hon satte sig vid datorn. Fingrarna flyger över tangetbordet precis som de instinktivt vet vad de vill skriva. Hon tänker inte, hon bara är närvarande och helt uppslukad av nuet. Det är här magin ligger. Att vara fullständigt öppen för att allt kan hända i ögonblicket.

Mia Backelund 2017

fountain-pen-1851096_640