Publicerad i Betraktelser

VISDOM INOM DIG

Att lita till sin inre röst är en gåva, som kan vara svår att ta emot. I den inre tystnaden hör vi vår egen visdom och vad hjärtat viskar. 

Att den är svår kanske kan orsakas av att vi misstror kunskapen och vad den för med sig.  

Hela min kropp talar till mig på många olika sätt. Jag förnimmer och tolkar världen runt omkring mig på ett fantastiskt vis, för sådana är vi skapade. Med sinnen och en hjärna som skapar vår värld och sådan vi ser den. 
Det finns ingen som kan säga att min subjektiva upplevelse är fel, för den är min upplevelse. Det finns ingen som förnimmer doften av kaffe på exakt samma sätt som jag, eller känner mjukheten i lilla kissens päls under min smekande hand. Det är ingen annan som förstår vad jag hör i regnet som droppar eller hur den första tuggan av solvarma jordgubbar smakar i min mun. 
Och ingen annan än jag vet hur jag ser och uppfattar gräsets grönska en solig sommardag. 

Det vi förnimmer är verklighet för var och en av oss. Det är bara vi som vet. 
Att lita till sin egen visdom kräver mod, styrka och tillit. Det kräver att se tecknen och ta till sig upplevelserna utan att tolka sönder det man erfar.

Att uppleva är en sak och att tolka är en mycket större och svårare process än vi kan ana. Oftast blir det fel och allt det vi trodde var rätt kan grusas på ett ögonblick. 
När du stillar tankarna och lyssnar inåt, kommer dina egna svar att börja flöda från källan inom dig. Du har allt du behöver här och nu, slut dina ögon och andas in. Låt solen värma din nästipp. 
Lyssna med de inre små öronen, då hör du bättre vad hjärtat viskar …