Publicerad i Skrivandets hantverk

Sätt ett mål med ditt skrivande 

Oavsett varför du skriver så är det bra att klargöra syftet för sig själv. Följande frågor brukar jag fundera över när jag skriver och de ger mig en ryggrad/stomme i mitt skrivande. Vill du exempelvis ge ut dina texter så kan ett steg på vägen vara att undersöka marknaden och ta reda på hur konkurrensen ser ut. Vad kan du utveckla hos dig själv kan handla om att du vill hitta inspirationen och din egen röst. En skrivarhelg kan vara ett steg. 

Frågorna kommer från coachingmodellen GROW 

  • G Goal (Mål) Sätt upp mål för vad du gör och vad du vill uppnå på lång sikt
  • R Reality (Verklighet/nuläget) Utforska nuläget.                                          
  • O Options (Val) Alternativa strategier
  • W When, Whom, Will (När, vem, vilja) Tidsättning, behovsbeskrivning och motivation